Plan management

DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a Judeţului Caraş Severin asigurând asistenţă medicală de specialitate a peste 80.000 locuitori din Mun. Reşiţa. respectiv a peste 300.000 locuitori a Jud.Caraş Severin pentru unele specialităţi care se regăsesc doar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa (gastroenterologie, nefrologie şi hemodializă cronică, hematologie, oncologie, diabetologie şi boli de nutriţie) îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă cu unitate primiri urgenţe, care a acordat asistenţă medicală de urgenţă pe anul 2010 a peste 42.000 pacienţi.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa în prezent funcţionează cu 835 paturi după cum urmează:

 • Staţionar I - parter plus 6 nivele cu 460 paturi, 12 secţii şi compartimente (secţia Obstenică Ginecologie - 60 paturi, pe două nivele din care: la nivelul II Obstetrică cu 36 paturi, Comp. ORL - 20 paturi, secţia Cardiologie - 65 paturi) - suprafaţă utilă: 16.409 mp.
 • Staţionar II - amplasat la 5 km de Staţionar I, parter plus 2 nivele cu 220 paturi; cu 5 secţii şi compartimente (secţia Neurologie -40 paturi) - suprafaţa utilă 5.267 mp.
 • Staţionar III - amplasat la 7 km de Staţionar I parter plus 3 nivele cu 155 paturi, funcţionează 3 sectii (Secţia Pneulmoftiziologie - 95 paturi; din care Comp.TBC - 80 paturi, Boli Infecţioase - 40 paturi plus 5 paturi comp. HIV/SIDA, Comp. Dermato-Venerologie 20 paturi) - suprafaţa utilă 2.695 mp.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa sunt 21 specialităţi medicale (23.698 cazuri, spitalizare continuă, 2.411 cazuri spitalizare de zi, 990 cazuri la spitalizare cronici, Unitate Primire Urgenţe 42.730 cazuri anual, Ambulatorul integrat al spitalului cu 14 specialităţi medicale: 15.675, nr. consultări pe anul 2009, 10.985 sem.I.2010.

Resurse umane: total personalul efectiv angajat - 983

medici:

 • medici primari de specialitate - 65
 • medici specialişti - 40
 • medici med. gen. - 1
 • medici rezidenţi - 29

personal medical cu studii medii: 487 din care:
asistenţi medicali:

 • principali - 350
 • generalişti - 100

alt pers. medical cu studii medii - 37 (susori medicale. registratori med., tehnician med.)

alt personal medical cu studii superioare - 19 (biologi, chimişti, fizician medical, psiholog)

 • îngrijitori, brancardieri, infimier - 260
 • personal auxiliar şi muncitori - 75
 • (muncitori, paznici, curier, garderobier, şofer autosanitară)
 • personal tesa şi conducere - 49

Vezi documentul Planul de management în format PDF

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare a Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, între anii 2010 - 2015, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveşte drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.
Această strategie aparţine echipei manageriale numite în data de 01.10.2009.

Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este creşterea continuă a calităţii actului medical acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, implicit şi familiilor acestora, creşterea gradului de satisfacţie a pacientilor şi a personalului medico-sanitar angajat.

Vezi documentul Strategia de dezvoltare în format PDF