Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie Consilier gradul I

17.04.2018

◄ Înapoi

 

LISTA privind rezultatul probei scrise susţinută in data de 16.04.2018. ora 10.00. pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată la sediul unităţii, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, pe perioadă nedeterminată:

  • 1 post - Consilier Gr.l :

Având in vedere prevederile an. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

Anunt in format PDF