Concurs pentru ocuparea functiei de manager

10.01.2019

◄ Înapoi

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa organizează concurs pentru
ocuparea functiei de manager, persoană fizică,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrul sănătăţii nr. 1520/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi a Dispozitiei nr. 9/13.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Resita;
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Str. Făgăraşului, nr.18, Reşiţa. jud. Caraş - Severin, în data de 21 februarie 2019, ora 10°°, desfăşurându-se în două etape.

Anunt in format PDF

Bibliografie

Teme cadru