Proiect Telemedicina

◄ Înapoi

Perioada: 30-12-2010 - 31-01-2011

Obiectiv: PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA - SERBIA; AXA PRIORITARĂ 1 - Dezvoltare economică şi socială; Măsura 1.1 Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională

Denumire proiect: "DEZVOLTAREA UNEI REŢELE TRANSFRONTALIERE PENTRU TELEDIAGNOSTIC ŞI TELECONSULTARE ÎN INSTITUŢII DE SĂNĂTATE"

Programul de finanţare/axa prioritară sau masură:

  • PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMANIA - SERBIA;
  • AXA PRIORITARĂ 1 - Dezvoltare economică şi socială;
  • Măsura 1.1 Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională

Numele initiatorului/numele beneficiarului:

  • Spitalul General Vrsac, Serbia;
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa

Valoare totală a proiectului din contractul de finanţare (mii euro):

  • Total proiect: 1148,252;
  • Total Partener 1: 511,323

Data semnării contractului de finanţare: 30.12.2010

Data încheierii proiectului: 31.12.2011

Descarcă proiect Telemedicina