Centrul de Sănătate Multifuncţional Bozovici

Compartiment Medicină Internă

Structură şi dotări

  • ambulator
  • spitalizare de zi - 8 paturi

Personal

  • Dr. Popişti Ileana - Medic specialist

Compartiment Pediatrie

Structură şi dotări

  • ambulator
  • spitalizare de zi - 8 paturi

Personal

  • Dr. Nistor Corina