Legea nr. 275 din 23 iunie 2003

23.06.2003

◄ Înapoi

LEGE Nr. 275 din 23 iunie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 25 iunie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 13 din 30 ianuarie 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, adoptata în temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu urmatorul cuprins:
13^1. Dupa alineatul (8) al articolului 3 se introduce alineatul (8^1) cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Continutul de gudron, nicotina si monoxid de carbon se determina de oricare dintre laboratoarele acreditate international, conform standardelor ISO 4387, 10315, 8454, 10362-1 si 8243. Tolerantele admise pentru monoxidul de carbon si gudron vor fi de +/- 25% sau +/- 1 mg, iar pentru nicotina, de +/- 0,1 mg sau +/- 25% ."
2. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce punctul 15^1 cu urmatorul cuprins:
15^1. Dupa alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Denumirea monoxid de carbon se va tipari în forma neprescurtata, respectiv <<monoxid de carbon>>, si nu CO.
(1^2) Pachetul de tigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafete/fete: doua suprafete mari sau principale, doua suprafete mijlocii sau laterale si doua suprafete mici."
3. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce punctul 16^1 cu urmatorul cuprins:
16^1. Dupa litera b) a alineatului (2) al articolului 6 se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
"b^1) prin cea mai vizibila suprafata a pachetului se întelege una dintre cele doua suprafete mari, aleasa ca referinta. Prin ambalaj exterior al pachetului se întelege ambalajul special netransparent/folie pretiparita. Avertismentele de sanatate, atât cele generale, cât si cele aditionale, se vor tipari numai pe pachetele de tigarete."
4. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"c) tiparit centrat, paralel cu marginea pachetului;"
5. La articolul I, dupa punctul 20 se introduc punctele 20^1 - 20^4 care vor avea urmatorul cuprins:
20^1. Dupa alineatul (3) al articolului 6 se introduc alineatele (3^1) si (3^2) cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Chenarele care încadreaza avertismentele de sanatate generale si aditionale, precum si inscriptia privind continutul de gudron, nicotina si monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm si vor fi incluse în suprafata alocata de 30%, 40%, respectiv 10% . Chenarele care încadreaza avertismentele generale si aditionale sunt pozitionate centrat, în partea de jos a suprafetei pe care sunt tiparite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sanatate, se va tipari centrat inscriptia: "Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE", dimensiunea textului, culoarea si fonturile folosite ramânând la latitudinea producatorului.
(3^2) În cazul tigaretelor destinate comercializarii în magazinele "Duty Free", avertismentele de sanatate generale si aditionale se vor tipari pe pachet si pe cartus, în limba engleza, conform listei din Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE. Avertismentul general se va tipari pe una dintre fetele cele mai mari ale cartusului, va ocupa 30% din aceasta suprafata si se va tipari astfel încât sa se asigure aparitia alternativa a celor doua texte. Avertismentul aditional se va tipari pe cealalta fata mare a cartusului, va ocupa 40% din aceasta suprafata si se va tipari astfel încât sa se asigure aparitia alternativa a tuturor celor 14 texte."
20^2. Dupa alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (6^1) cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Producatorul va marca data fabricatiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control sa solicite producatorului sistemul propriu de codificare."
20^3. Dupa alineatul (7) al articolului 6 se introduce alineatul (7^1) cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Urmatoarele inscriptii sunt considerate interzise: light, lights, ultra light, ultra lights, super light, super lights, extra light, extra lights, fresh & light, fresh & lights, smooth, medium, ultra, ultime, leggera, low, în orice combinatie între ele sau cu alte cuvinte si, de asemenea, traducerile acestor cuvinte în orice limba."
20^4. Dupa alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Ministerul Sanatatii si Familiei va aviza inscriptionarile si designul final al pachetelor de tigarete conform anexei, din punctul de vedere al conformitatii cu prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producatorilor si importatorilor, într-un termen de maximum 10 zile lucratoare de la înregistrarea cererii.
(1^2) Dupa data de 31 decembrie 2004, productia, importul si punerea pe piata a produselor din tutun care nu îndeplinesc conditiile prezentei legi sunt interzise. Stocul de produse din tutun, aflat deja în circuitul comercial la data de 31 decembrie 2004, care nu îndeplineste conditiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de maximum 6 luni."
6. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce punctul 22^1 cu urmatorul cuprins:
22^1. Alineatul (2) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nerespectarea repetata a prevederilor art. 3 alin. (3) si (4) si ale art. 5 se sanctioneaza cu suspendarea temporara a activitatii de catre organismele competente, pâna la remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitatii."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

---------------