Rezultate proba scrisa la examenul de promovare din funcţia de asistent medical debutant în funcţia de asistent medical

02.04.2018

◄ Înapoi

LISTA privind proba scrisă a examenului de promovare 
din funcţia de asistent medical debutant in asistent medical 
În data de 02.04.2018

Având În vedere prevederile art. 45 alin. C6} din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare În grade sau trepte profesionale îmediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi cornpletările ulterioare, rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau institutiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, In termen de două zile lucrătoare de la data sustinerii acestuia.Astfel, secretarul comisiei de examînare comunică următoarele rezultate:

Anunt in format PDF