Concurs pentru functia de Director Medical

12.02.2018

◄ Înapoi

ANUNŢ
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA
scoate la CONCURS funcţia de Director medical

în conformitate cu prevederile ari. 181 din Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sanătătii, republicată, a Ordinului M.S.P. nr.28412007 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
din spitalele publice, cu modificări şi completări ulterioare


Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Judetean de Urgenţă Reşiţa, str. Fagăraşutui nr.18, În perioada 6 martie 2018 -12 martie 2018.La concurs/examen se pot inscrie candidaţii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi
specifice.

Anunt complet in format PDF