Concurs director medical

08.08.2018

◄ Înapoi

 

 

 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA scoate la CONCURS funcţia de Director medical

În conformitate cu prevederile art.181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, a Ordinului M.S.P. nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificări și completări ulterioare.

Anunt complet in format PDF

Bibliografie

Teme cadru