Anunt concurs pentru ocuparea functiei Director de Ingrijiri

13.01.2017

◄ Înapoi

Spitalul Judetean de Urgenta Resita scoate la CONCURS functia Director de ingrijiri, Gradul ll. 

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, str. Fagarasului nr. 18,
in perioada 6 februarie 2017 - 8 februarie 2017. La concurs se pot inscrie candldatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

  • au domiciliul stabil in Romania;
  • nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
  • sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
  • nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de llcenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical (conform Anexei nr. 1, Cap. 1, pct. 1, Nr.crt.8 din O.U.G. nr. 57/2015 actualizata);
  • sunt asistenti medicali principali;
  • au cel puttn 2 ani vechime ca asistent medical principal.

Concursul cuprinde unnatoarele probe de evaluare:
a) test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selectle.
Inscrierile se fac la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Resita in perioada 13 ianuarie 2017 - 27 ianuarie 2017. Temele-cadru pentru proiectui/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs sunt afisate pe site-ul unitatii www.spitaluljudeteanresita.ro .


Anunt in format PDF 
Bibliografie in format PDF 
Teme cadru